NHẬP THÔNG TIN

Kết Quả Điểm Kiểm Tra

wdt_ID STT Mã Sinh Viên Họ và Tên Marketing Tiếng Anh Igo Kỹ Năng Kinh Doanh Quốc Tế
1 1 MAK0010 PHAM HOANG ANH 4 9 8 9
2 2 MAK0011 NGUYEN TRAN NHAT NAM 7 8 7 8
3 3 MAK0012 TRAN NGOC DIEP 9 8 8 9
4 4 MAK0013 VUONG GIA LAM 8 7 8 9
5 5 MAK0014 DAI HOANG LAM 7 8 8 7
6 6 MAK0015 NGUYEN QUOC BAO 6 7 7 6
7 7 MAK0016 HOANG THUY VI 3 7 7 9
8 8 MAK0017 LUONG XUAN KIEN 5 6 6 7
9 9 MAK0018 TRAN THI ANH 7 6 7 8
10 10 MAK0019 PHAM THI HOANG MINH 9 6 8 7
Mã Sinh Viên Họ và Tên
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x